Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko poniesienia strat w inwestowaniu, a w szczególności w inwestowaniu w kontrakty terminowe jest duże. Instrumenty pochodne t.j. kontrakty terminowe lub opcje są bardzo skomplikowane i przeznaczone wyłącznie dla doświadczonych inwestorów. Dlatego też powinieneś bardzo dokładnie rozważyć, czy takie inwestowanie w świetle Twojej sytuacji finansowej jest zasadne. Wysoki poziom lewarowania pozycji występujący w przypadku kontraktów terminowych może zadziałać  na Twoją niekorzyść. Powyższe lewarowanie może przynieść zarówno duże zyski jak i bardzo duże straty. Należy pamiętać, że przeszłe wyniki nie dają żadnej gwarancji na przyszłość. Hipotetyczne rezultaty przedstawione na naszych stronach obarczone są dużym ryzykiem. Jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiste rezultaty będą znacznie odbiegały od tych przedstawionych w naszych analizach. Jednym z podstawowych ograniczeń dotyczących hipotetycznych wyników przedstawionych systemów jest fakt, że wszelkie wyliczenia dokonywane są post factum.