Regulamin

Serwis SygnalyTransakcyjne.pl prowadzony jest przez firmę xxx

 

 1. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl prowadzi sprzedaż tylko za pośrednictwem Internetu.
 2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez strony www.sygnalytransakcyjne.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informacje o przyjęciu zamówienia przez SygnalyTransakcyjne.pl.
 3. Zamówienie jest ważne tylko pod warunkiem jego opłacenia przez Klienta.
 4. Przedmiotem zamówienia jest regularne otrzymywanie sygnałów transakcyjnych, które są wyłącznie opinią autora na temat bieżącej sytuacji technicznej na określonym rynku.  Informacje te mają cel edukacyjny. Ich zadaniem jest pomóc inwestorom w wypracowaniu właściwej techniki gry oraz utrzymać dyscyplinę podczas inwestowania. Sygnały transakcyjne nie stanowią rekomendacji, ani też nie są formą doradztwa w myśl Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
 5. Subskrypcja sygnałów jest sprzedawana na okresy: 1 tygodnia – okres testowy, 4 tygodni, 12 tygodni, 24 tygodni, 48 tygodni. Jeden tydzień przed końcem subkrypcji (nie dotyczy okresu testowego), Subskrybent zostanie poinformowany i poproszony drogą mailową o informacje odnośnie chęci przedłużenia okresu subskrypcji lub rezygnacji z otrzymywania sygnałów.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z regulaminem oraz polityką realizacji zamówień serwisu SygnalyTransakcyjne.pl.
 7. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl może odmówić realizacji zamówienia Klientowi bez podania przyczyny.
 8. Sygnały transakcyjne są wysyłane drogą mailową. Subskrybent samodzielnie powinien zapewnić sobie swobodny dostęp do Internetu oraz własny i aktywny adres e-mail.
 9. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, natomiast realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero w najbliższą niedzielę po złożeniu i opłaceniu zamówienia.
 10. Ceny podane w serwisie są cenami brutto. Dla każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT.
 11. Subskrybent może opłacić zamówienie kartą kredytową lub przelewem bankowym.
 12. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 13. Subskrybent może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub całkowicie z niego zrezygnować do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zmiany w zamówieniu są możliwe poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, pocztą elektroniczną pod adresem info@sygnalytransakcyjne.pl.
 14. Reklamacje dotyczące subskrypcji sygnałów można składać pisemnie drogą pocztową na adres ul. Konopnickiej 6 62-041 Puszczykowo wraz z dopiskiem ,,reklamacja”. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
 15. Subskrybent zobowiązuje się korzystać z sygnałów tylko na własny użytek. Nie będzie ich udostępniał osobom trzecim oraz w jakikolwiek sposób rozpowszechniał oraz dystrybuował.
 16. Dane subskrybenta wykorzystywane są tylko do realizacji zamówienia i komunikacji z nim. Serwis SygnalyTansakcyjne.pl nie udostępnia danych swoich Klientów osobom trzecim.
 17. Decyzje inwestycyjne Subskrybenta są podejmowane na jego własną odpowiedzialność oraz ryzyko.
 18. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl ostrzega przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z inwestycjami na giełdzie oraz rynku FOREX.
 19. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie sygnałów transakcyjnych przez Subskrybenta.
 20. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl nie zarządza pieniędzmi osób trzecich, ani w jakikolwiek sposób nie uczestniczy przy składaniu zleceń giełdowych na polecenie osób trzecich.
 21. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie sygnałów do Subskrybenta lub ich złe wykorzystanie przez Subskrybenta, które są spowodowane czynnikami niezależnymi od Serwisu, w szczególności przerwami w dostępie do Internetu, energii elektrycznej, notowań giełdowych lub nieprawidłowego działania sprzętu oraz oprogramowania Subskrybenta.
 22. Serwis SygnalyTransakcyjne.pl nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym.
 23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów nieregulowanych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby firmy Epilog.
 24. Strona http://www.sygnalytransakcyjne.pl chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie umieszczone na niej znaki towarowe, nazwy, zdjęcia, rysunki użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody ich właścicieli jest zabronione.

 

Jeśli nie udało nam się rozwiać wszystkich wątpliwości, prosimy o kontakt z nami pocztą elektroniczną na adres info@sygnalytransakcyjne.pl.

Zapraszamy również do korzystania z sekcji Pytania i odpowiedzi, która ma Tobie pomóc swobodnie i pewnie poruszać się w naszym serwisie.