Jak bezpiecznie zarządzać kapitałem?

Jedną z podstawowych rzeczy, którą subskrybent naszych sygnałów musi zrobić samodzielnie to ustalić wielkość ryzyka podejmowanego w każdej transakcji. Jest to bardzo istotna rzecz, która w dużym stopniu wpływa na osiągane wyniki. Nawet jeśli strategia jest zyskowna, źle dobrane metody zarządzania kapitałem mogą doprowadzić do strat lub bankructwa. Poniżej zamieszczamy artykuł o tym, jak odpowiednio ustalić wolumen transakcji, aby trading był bezpieczny i zyskowny.

 

Najdłuższy ciąg transakcji stratnych, a wielkość ryzyka.

Przy ustalaniu zasad zarządzania kapitałem jedną z fundamentalnych rzeczy, które należy zrobić jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jaki jest najgorszy możliwy scenariusz inwestycyjny? W tym celu przyjrzyj się historii systemu transakcyjnego (znajdziesz ją w opisie każdego naszego sygnału), w oparciu o który chcesz grać i sprawdź, jaki jest najdłuższy ciąg transakcji stratnych.  Znając ten parametr oraz poziom akceptowanego przez Ciebie ryzyka, jesteś w stanie oszacować wielkość drawdownu, który mógłby się Tobie przytrafić.

 

Wyobraź sobie, że chcesz inwestować w oparciu o system, w którym zdarzają się ciągi 20 stratnych transakcji  z rzędu (co wcale nie jest tak dużo, szczególnie w strategiach trendowych). Jeśli w każdej transakcji przyjąłbyś ryzyko 1%, to skumulowana potencjalna strata wyniosłoby nieznacznie mniej niż 20%.  Natomiast zwiększając ryzyko do 2%,  Twój potencjalny drawdown wyniósłby już prawie 40%.  Idąc dalej, przy pięcioprocentowym ryzyku  w każdej transakcji, zbankrutowałbyś.

 

Przed ostatecznym ustaleniem wielkości transakcji, zrób prostą symulację dla systemu, którym chcesz grać. Znajdź w opisie systemu pole „Most consec Loss” (najdłuższy ciąg transakcji stratnych) i przemnóż jego wartość przez procent ryzyka, które chcesz podejmować.  Wynik, który uzyskasz będzie określał drawdown, na który musisz być przygotowany. Upewnij się, że jego wielkość jest dla Ciebie do zaakceptowania. Jeśli drawdown jest zbyt duży, zmniejsz podejmowane ryzyko. Nie narażaj się na stratę, która mogłaby wykluczyć Ciebie z dalszej gry na giełdzie lub FOREX.

 

Szczerze wykonana powyższa symulacja jest bardzo istotna. Dlatego zrób to uważnie, nie śpiesz się przy tym. Daj sobie kilka dni zastanowienia. Porównaj wartości drawdownów wyrażonych w procentach z wartościami drawdownów wyrażonych w walucie. 30% to stała wartość, jednak 30% ze 100 000 zł, a 30% z 10 000 zł będzie przez większość z nas odbierana zupełnie inaczej.

 

Konsekwencje nadmiernego ryzyka.

Poniżej zamieszczamy trzy krzywe kapitału, które są generowane przez tę samą strategię. Różnica między tymi wykresami polega na dobraniu wielkości ryzyka podejmowanego w pojedynczej transakcji. W pierwszym przypadku, za każdym razem otwierana pozycja wynosi minimalne ryzyko, czyli jeden kontrakt. Krzywa kapitału wygląda stabilnie, a drawdowny są stosunkowo płytkie. Wynik po 5 latach inwestowania to około 175 000$ zysku.

 

 

W drugim przypadku podejmowane ryzyko jest równe 2%. Sumaryczny zysk jest zdecydowanie wyższy, jak poprzednio i wynosi ponad 1 000 000$. Trzeba jednak zwrócić uwagę, jakim kosztem ten wynik został osiągnięty. Drawdown w 2010 roku jest znacznie głębszy, jak w pierwszym przypadku.

 

 

Trzeci przypadek to krzywa kapitału rysowana przy ryzyku znacznie przewyższającym to dopuszczalne. Na wykresie wyraźnie widać, że do końca 2009 roku strategia wygenerowała astronomiczny zysk ponad 70 000 000$. Na nic jednak to się zdało, ponieważ przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu ryzyka w kolejnych dwóch kwartałach, kiedy strategia miała słabszy okres, cały zysk został stracony.

 

 

Jak widzisz poziom ryzyka bardzo wyraźnie wpływa na ostateczne wyniki strategii (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie). Zależność jest prosta. Im więcej ryzykujesz w pojedynczej transakcji, tym więcej możesz zarobić, ale jednocześnie tym bardziej narażasz się na ryzyko bankructwa. Jako wieloletni praktycy wiemy, że najistotniejsza na giełdzie jest ochrona kapitału. Pieniądze to narzędzie, na którego stratę nie stać żadnego tradera. W związku z tym świadomie rezygnujemy z większych zysków, w celu zwiększenia ochrony własnych środków. To samo polecamy Tobie.

 

Aby ułatwić Tobie decyzję dotyczącą wielkości podejmowanego ryzyka w pojedynczej transakcji, w opisie każdej strategii podajemy maksymalne sugerowane ryzyko. W zależności od typu metody (trendowa, wybiciowa) wynosi ono najczęściej 1% lub 2%. Zdecydowanie zalecamy zachowawczy trading, a także nie przekraczanie tego poziomu ryzyka.

 

Cierpliwość a wzrost kapitału.

Pamiętaj, że duże pieniądze buduje procent składany, czyli kolejne lata reinwestowania całego kapitału plus wypracowanego zysku. W pierwszym i drugim przykładzie krzywych kapitału profit był bardzo dobry i wyniósł kolejno 175 000 $ oraz ponad 1 000 000 $. Ale bądź świadomy, że do tego trzeba było 5 lat konsekwentnego realizowania strategii oraz reinwestowania zarobionych środków.

Czas jest sprzymierzeńcem dobrego tradera. Nie ma żadnej drogi na skróty. Każde powiększenie wolumenu transakcji, zwiększa ryzyko Twojego bankructwa.

 

Obliczanie wolumenu transakcji.

Jeśli już ustaliłeś poziom ryzyka, które jesteś w stanie zaakceptować, nadszedł czas, aby obliczyć wolumen transakcji. Poniżej zamieszczamy dokładną instrukcję, jak krok po kroku należy to zrobić:

 

1) Ustal wielkość swojego kapitału inwestycyjnego.

2) Ustal wielkość ryzyka (%) w pojedynczej transakcji.

3) Wylicz maksymalną stratę.

[wielkość kapitału inwestycyjnego] * [wielkość ryzyka w pojedynczej (%)].

4) Ustal ryzyko dla minimalnego wolumenu transakcji.

[wielkość Twojego Stop Lossa wyrażona w tickach] * [wartość 1 ticka wyrażona w walucie].

5) Wylicz ilość kontraktów, które możesz otworzyć.

[maksymalna strata] / [ryzyko dla minimalnego wolumenu transakcji].

 

Zobacz, jak takie wyliczenie wygląda w praktyce:

 

1)      Wielkość kapitału: 20 000 zł

2)      Wielkość ryzyka w pojedynczej transakcji: 1%

3)      Maksymalne ryzyko: 20 000 zł * 1% = 200 zł

4)      Ryzyko dla minimalnego wolumenu transakcji: 10 ticków [wielkość  Twojego Stop Lossa] * 10 zł [wartość ticka] = 100 zł

5)      Ilość kontraktów: 200 zł [punkt 3)] / 100 zł [punkt 4)] = 2 kontrakty

 

W podanym przykładzie możesz otworzyć dwa kontrakty.

 

Mamy nadzieję, że sposób wyliczenia wolumenu transakcji oraz konsekwencje przekraczania dopuszczalnego poziomu ryzyka zostały przedstawione w zrozumiały sposób. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, odezwij się do nas. Nie inwestuj własnych pieniędzy jeśli coś jest dla Ciebie niejasne. Podczas własnego tradingu zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach zarządzania kapitałem i nie przekraczaniu maksymalnego sugerowanego ryzyka, podawanego w opisach sygnałów na naszych stronach.

 

Powodzenia.

 

 

Opracowanie zbiorowe przygotowane przez zespół SygnalyTransakcyjne.pl